wtorek, 16 sierpnia 2011

Przyczyny wypadków przy pracy na wysokości

 Praca na wysokości należy do jednych z najbardziej niebezpiecznych prac ,upadek z wysokości  jest bardzo często przyczyną wypadków, zazwyczaj są to wypadki ciężkie i śmiertelne.


Podstawowe określenie pracy na wysokości  zawiera Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 .09.1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z póź. zm. ( Dz.U.z 2003r ,Nr 169.poz 1650): jest to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0m nad poziomem podłogi lub ziemi.
Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości , na jakiej znajduje, jeżeli powierzchnia ta:
 1. osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5m pełnymi ścianami
 2. wyposażona jest  w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.
Najczęstszymi przyczynami wypadków przy pracy na wysokości są:
 1. Utrata równowagi i upadek podczas pracy z wykorzystaniem maszyn i urządzeń użytkowanego przez pracownika znajdującego się na wysokości
 2. Stosowanie niewłaściwego środka ochrony zbiorowej (urządzeń zabezpieczających) lub jego braku, co  w konsekwencji prowadzi do upadku z wysokości w tym:
 • niewłaściwe  odgradzanie  stref niebezpiecznych
       - niewłaściwe balustrady ochronne w strefach  zagrożonych upadkiem z wysokości
       - lokalizowanie balustrad ochronnych na dachu budynku oraz stropach w zbyt małej odległości  od       krawędzi
       - prace na stropie budynku zabezpieczonego tylko balustradą z górną poręczą ochronną  (spowodować może to  w wyniku potknięcia się wypadnięcie pracownika pod poręczą)
      - ogradzanie krawędzi dachów lub stropów, na których prowadzone są prace na wysokości tylko za pomocą szarf prowadzonych bezpośrednio po linii krawędzi ( nie jest to zabezpieczenie , a jedynie informacja o zagrożeniu)
 • nieoznakowanie miejsc stwarzających  zagrożenie upadkiem z wysokości
 • niewyznaczenie stref niebezpiecznych wokół otworów w dachach w czasie prowadzenia tam prac
 • brak zakotwiczeń ruchomych rusztowań
 • niewłaściwa organizacja robót
 •  niewłaściwe zachowanie się pracownika
 • lekceważenie zagrożenia przez pracownika
 • stosowanie nieodpowiednich środków ochrony indywidualnej lub ich brak.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Napisz czy zamieszczone informacje były dla Ciebie przydatne i jakie informacje chciałbyś aby znalazły się w e-booku na temat wypadków przy pracy.