wtorek, 5 kwietnia 2011

Przyczyny wypadków przy pracy według systematyki TOL

Analizy okoliczności i przyczyn wypadku dokonujemy różnymi metodami. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych w Polsce  metod jest tzw. metoda wg systematyki TOL.
Metodę tą  możemy  wykorzystać przy badaniu prostych i lekkich wypadków przy pracy 

PRZYCZYNY WYPADKÓW WEDŁUG SYSTEMATYKI TOL

Systematyka TOL opiera się na podziale przyczyn wypadków na tkwiące w:
 • czynniku materialno-technicznym (T)
 • organizacji pracy (O)
 • czynniku ludzkim (L)
Przyczyny wypadków – czynniki materialno-techniczne

Przyczyny wypadków przy pracy w ramach czynników materialno–technicznych:

A. Niewłaściwy stan czynnika materialnego, np.:
 •  wady konstrukcyjne maszyn i urządzeń technicznych oraz narzędzi,
 •  nieodpowiednia stateczność, wytrzymałość czynnika materialnego,
 •  brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające.

B. Niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego (zastosowanie materiałów zastępczych, niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych).
C. Wady materiałowe czynnika materialnego.
D. Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego
 •   -  nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
 •   -  niedostateczna konserwacja,  
 •   - niewłaściwe naprawy i remonty).
Przyczyny wypadków – czynniki organizacyjne

Przyczyny wypadków przy pracy w ramach czynników organizacyjnych:
A. Niewłaściwa ogólna organizacja pracy, np.:
 • nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,
 • niewłaściwe polecenia przełożonych,
 • brak nadzoru, niewłaściwa koordynacja prac zbiorowych,
 • dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lekarskimi lub bez badań lekarskich.
  B. Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:
  • niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowisku pracy,
  • nieodpowiednie przejścia lub dojścia,
  • nieodpowiednie rozmieszczenie i składowanie przedmiotów pracy, brak lub niewłaściwy dobór ochron osobistych.
  Przyczyny wypadków – czynniki ludzkie

  Przyczyny wypadków przy pracy w ramach czynników ludzkich:

  A. Brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym przez pracownika, np.:
  • używanie nieodpowiedniego do danej pracy czynnika materialnego,
  • udostępnienie przez pracownika czynnika materialnego osobie nieupoważnionej.
  B. Nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracowników
      ochron indywidualnych,środków ochrony zbiorowej lub urządzeń zabezpieczających).

  C. Niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika:
  •  wykonywanie pracy niewchodzącej w zakres obowiązków,
  •  niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia itp.
  D. Stan psychofizyczny pracownika nie zapewniający bezpiecznego wykonania pracy spowodowany:
  •  nagłym zachorowaniem, 
  • niedyspozycją fizyczną,
  • przewlekłą lub ostrą chorobą,
  • zmęczeniem, zdenerwowaniem,
  • nadużyciem alkoholu lub innego środka odurzającego
  E. Nieprawidłowe zachowanie się pracownika spowodowane m.in.:
  • nieznajomością lub lekceważeniem zagrożenia,
  •  nieznajomością zasad bezpiecznej pracy, 
  •  lekceważeniem poleceń przełożonych

  Brak komentarzy:

  Prześlij komentarz

  Napisz czy zamieszczone informacje były dla Ciebie przydatne i jakie informacje chciałbyś aby znalazły się w e-booku na temat wypadków przy pracy.